Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mình vói ạ mình đang cần gấp!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mình vói ạ mình đang cần gấp!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-minh-voi-a-minh-dang-can-gap

in progress 0
Autumn 2 tháng 2022-10-11T16:31:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 7 giúp mình với ạ, mình đang cần gấp :((

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 giúp mình với ạ, mình đang cần gấp :(( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-minh-voi-a-minh-dang-can-gap

in progress 0
Cora 5 tháng 2022-07-03T05:04:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T05:05:56+00:00

  1) I have a bad earache.

  2) It started after going swimming last weekend.

  3) It is painful and I can hardly sleep at night.

  4) I often get ear infections in the summer.

  5) I will go to the doctor to get some medicine.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )