Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mk và ạ mk cần gấp nha mn ơi:(

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mk và ạ mk cần gấp nha mn ơi:( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-mk-va-a-mk-can-gap-nha-mn-oi

in progress 0
Ayla 21 phút 2022-09-22T15:02:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T15:03:26+00:00

  Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -p, -k, -t, -f. …

  Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce. …

  Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại.

  Áp dụng 

  /s/:books,parents , students, baskets, lamps, desks, 

  /z/:boards, telephones, engineers, doors, bookcases, erasers, armchairs, tables, teachers, years, windows 

  /iz/:classes, couches, benches

        IQ $\infty$ =))

  0
  2022-09-22T15:03:35+00:00

  II.

  /s/:books,parents , students, baskets, lamps, desks, 

  /z/:boards, telephones, engineers, doors, bookcases, erasers, armchairs, tables, teachers, years, windows 

  /iz/:classes, couches, benches

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )