Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp tui với ạ bài 6 yêu cầu hoàn các câu sau

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp tui với ạ bài 6 yêu cầu hoàn các câu sau Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-tui-voi-a-bai-6-yeu-cau-hoan-cac-cau-sau

in progress 0
Jasmine 6 phút 2022-07-25T12:18:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T12:19:47+00:00

  Bài 6:

  $4$. I don’t often go to the cinema.

  $5$. Harry is always late for school.

  $6$. He is a photographer. He takes lots of beautiful photos.

  $7$. My sister rarely drinks orange juice.

  $8$. Does she arrange flowers beautifully?

  $9$. What is your hobby?

  $10$. Mr. Ha teaches many students.

  Bài 7:

  $1$. Doesn’t `->` don’t

  $2$. Does `->` do

  $3$. Does bird-watching is `->` Is bird-watching 

  $4$. You `->` do you

  $5$. Don’t `->` doesn’t

  $6$. Live `->` lives

  $7$. Are `->` do.

  $8$. Drives `->` drive

  $9$  Haves `->` has

  $10$. Does `->` do

  Xin trả lời hay nhất ạ!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )