Môn Tiếng Anh Lớp 7 He was punished because he went out late last night. (Change into Conditionals) * ====-.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 He was punished because he went out late last night. (Change into Conditionals) *
……………………………………………………………………………………………………………..
“Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter. (Change into Reported Speech) *
……………………………………………………………………………………………………………..
CHỈ CẦN CHÍNH XÁC KHÔNG CẦN NHANH TKS! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 tuần 2022-07-25T16:07:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T16:09:21+00:00

  – If he hadn’t gone out late last night, he wouldn’t have been punished

  GT:

  Vì ở câu gốc “He was punished because he went out late last night.” là ở quá khứ 
  `=>` chuyển sang câu điều kiện thứ 3
  Mệnh đề IF: chia thì quá khứ hoàn thành
  Mệnh đề chính chia : would/could/might/…. + have + P2
  Mà ở câu trên, vế chính (sau IF) ở dạng bị động nên ta chia thành “would have+ been + P2”

  – Peter asked Janet whether he could borrow her typewriter.

  GT:

  Reported speech ở dạng câu hỏi Yes/No question:
  S + asked/ asked someone/ wondered/ wanted to know + IF/ WHETHER + S + V (lùi thì)

  0
  2022-07-25T16:09:43+00:00

  If he hadn’t gone out late last night, he wouldn’t have been punished

  câu điều kiện thứ 3: If+ S+ had+ V-PII (QKHT), S+ would+ have+ V-PII.(lùi thì)

  Peter asked Janet whether he could borrow her typewriter.   

  S + asked/ asked someone/ wondered/ wanted to know + IF/ WHETHER + S + V (lùi thì)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )