Môn Tiếng Anh Lớp 7 Help me bờ ly !!!!!!!!!!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Help me bờ ly !!!!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-help-me-bo-ly

in progress 0
Sarah 7 tháng 2022-09-22T21:27:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T21:29:00+00:00

  task1

  1. b

  2. c

  3. d

  4. a

  5. a

  6. c

  7. b

  8.a

  9. d

  10. c

  task2

  1. as important as

  2. most popular

  3. easier

  4. as well as

  5. as expensive as

  6. heavier

  7. more suitable

  8. the best

 1. 1. as important as

  2. the most popular

  3. easier

  4. better

  5.as expensive as

  6.heavier

  7. more suitable

  8. the best

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )