Môn Tiếng Anh Lớp 7 How … is it from your house to the market? How is your new house different … your old house? There are … new student in my class

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 How … is it from your house to the market?
How is your new house different … your old house?
There are … new student in my class?
Mark will be ten … his next birthday.
French is … Japanese?
… awful resetaurant !
Are there … lamps on the wall?
What’s your … color? ~ I like blue most. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 7 tháng 2022-08-20T15:15:42+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T15:16:51+00:00

  How far is it from your house to the market?

  (How far : Hỏi về khoảng cách)

  How is your new house different from your old house?

  ( Different luôn đi với “from” )

  There are many new student in my class.

  ( “many” để chỉ số lượng nhiều , dùng với danh từ đếm được )

  ( Câu này mình nghĩ không phải là câu hỏi vì nó không có từ để hỏi. Nếu là câu hỏi phải là “Are there” chứ không phải là “There are” )

  Mark will be ten on his next birthday.

  (on his next birthday : vào ngày sinh nhật tiếp theo của anh ấy)

  French is easier than Japanese.

  (So sánh hơn) 

  Cấu trúc ( đối với tính từ ngắn): S + be + tính từ + er + than + Noun/Pronoun

  What an awful resetaurant !

  Cấu trúc câu cảm thán với What : 

           What + a/ an + adj + danh từ đếm được.

  Are there any lamps on the wall?

  ( “any” dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn ; với danh từ số nhiều )

  What’s your favourite color? ~ I like blue most.

  (favourite color : màu yêu thích)

                              $\text{#Alice}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )