Môn Tiếng Anh Lớp 7 Làm ex 7 hộ tớ vs ạ tớ cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Làm ex 7 hộ tớ vs ạ tớ cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-lam-e-7-ho-to-vs-a-to-can-gap

in progress 0
Athena 22 phút 2022-09-20T04:26:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T04:28:21+00:00

  =>

  1. A

  2. B

  3. B

  4. B

  5. A

  6. C

  7. B

  8. A

  0
  2022-09-20T04:28:30+00:00

  1. in spite of

  2. although

  3. despite

  4. although

  5. despite

  6. nevertheless

  7. although

  8. in spite

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )