Môn Tiếng Anh Lớp 7 Lắm hộ e vs ạ e cảmonw

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Lắm hộ e vs ạ e cảmonw Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-lam-ho-e-vs-a-e-camonw

in progress 0
6 ngày 2022-01-10T23:12:16+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T23:13:45+00:00

  1. prettier than

  2. what a

  3.is

  4.Yes, she does

  5.after

  6.the cheapest

  7.is going to

  8.says

  9.The

  10.going

  11.bring

  Exercise 7

  1.D

  2.D

  3.C

  4.A

  5.C

  6.A

  7.D

  8.C

  9.B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )