Môn Tiếng Anh Lớp 7 Làm hộ mk bài dưới

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Làm hộ mk bài dưới Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-lam-ho-mk-bai-duoi

in progress 0
Ella 7 tháng 2022-05-08T09:03:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T09:04:51+00:00

  1. There is no difference between my views on this subject and yours.

  2. Sara knew that it was necessary for her brother to leave by 5 o’clock. ( S + Vbe + necessary for + O : cần thiết cho ai đó )

  3. Lee asked his father how high the mountain was. ( What is the height of mountain? = How high is the mountain?: Ngọn núi này cao bao nhiều )

  4. The secretary said they there wasn’t any paper left for the photocopier. ( run out of paper = any paper left: hết giấy, k còn giấy )

  5. I regretted not having done more to help. ( Regret + (not) Ving: hối hận về gì đó ) 

  Bạn học tốt :3

  #_quynhly_

  0
  2022-05-08T09:05:25+00:00

  `1.` There is no difference between my views on this subject and yours.

  `2.` Sara knew that it was necessary for her brother to leave by 5 o’clock.

  `3.` Lee asked his father how high the mountain was.

  `4.` The secretary said that there wasn’t any paper left for the photocopier.

  `5.` I regretted not having done more to help

  Giải thích:

  1. There is no difference between A and B = A and B is the same: giống nhau

  2. It be necessary for sb to do sth: quan trọng, cần thiết với ai để làm gì

  3. Câu gián tiếp với Wh-question: S asked Wh- S V lùi thì

  4. Run out of = nothing left: hết, cạn kiệt

  5. Regret (not) V-ing: hối tiếc (không) làm gì

  @ `Ly`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )