Môn Tiếng Anh Lớp 7 Làm xong mình cho 5 sao và câu trả lời hay nhất nha Question V. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets (

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Làm xong mình cho 5 sao và câu trả lời hay nhất nha
Question V. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets (10p).
1. Don’t make a fire here. It’s very ….. …….. DANGER →…………………………
2. There are a lot of _______ mountains in our
country. BEAUTY →…………………………
3. My neighborhood is _______ for good and cheap
restaurants. FAME →…………………………
4. I need two _______ for cooking the dinner. KNIFE →…………………………
5. My parents are______. They usually work in the
factory WORK →…………………………
6. The children like _______ weather SUN →…………………………
7. Let him do it_______. HE →…………………………
8. We don’t like going in his car as he is a________
driver. CARE →…………………………
9. Mary likes attending the English _______ contests. SPEAK →…………………………
10. What does your father do? – He is a _______. POLICE →………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 2 ngày 2022-07-29T14:09:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T14:11:33+00:00

  1. dangerous: nguy hiểm

  2. beautiful: xinh đẹp, tuyệt đẹp

  3. famous: nổi tiếng

  4.knives: con d@o(số nhiều)

  5. worker:công nhân

  6. sunny: nắng

  7. himself: bản thân anh ấy

  trong câu này có í là để anh ấy tự làm

  8. careless: cẩu thả

  9. speaking: nói

  10. police:công an,cảnh sát

  NẾU THẤY HAY VÀ HỮU ÍCH THÌ VOTE 5 SAO VÀ ĐÁNH GIÁ HAY NHẤT NHA CHÚC CHỦ TUS HỌC TỐT<3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )