Môn Tiếng Anh Lớp 7 làm và giải thích tại sao lại dùng cách làm thế ( đúng 5*+CTLHN)

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 làm và giải thích tại sao lại dùng cách làm thế ( đúng 5*+CTLHN) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-lam-va-giai-thich-tai-sao-lai-dung-cach-lam-the-dung-5-ctlhn

in progress 0
Peyton 1 năm 2022-04-07T13:18:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T13:19:22+00:00

  1. make -> made ( vì đây là bị động thì quá khứ tiếp diễn : was/were + being + v3/ed nên chia made )

  2. bỏ by people ( vì by people chưa được xác định là ai => loại bỏ vì ko cần thiết ) còn 1 cách là để in Australia trước by theo cấu trúc bị động ( place…by…time..)

  3. doing -> done ( vì có being rồi thì ko có doing nữa, => chia doing thành done theo cấu trúc will have + being V3/ed )

  4. ko có lỗi sai

  5. ko có lỗi sai

  6. hasn’t been ( bị động vì vật ko thể tự nhận, chia bị động thì hiện tịa hoàn thành)

  7. going to take -> going to be taken ( vì bị động: modal verb + be + V3/ed )

  8. Ko có lỗi sai

  9. Last night, we were called by peter ( câu thiếu chủ ngữ => mà dư us nên chia us thành we làm chủ ngữ và sửa cả câu theo cấu trúc thì quá khứ đơn )

  10. is do -> is done ( vì vật ko thể tự làm => chia bị đọng thì hiện tại đơn: S + be + V3/ed)

  11. is carrying -> is being carried ( vì dự án nghiên cứu ko thể chủ động được => chia bị động thì hiện tại tiếp diễn )

  12. đúng 

  13. has found-> has been found ( vì ko thể tự tìm được => chia bị động thì hiện tại hoàn thành : S + has/have + been+ V3/ed)

  14. clean -> cleaned ( vì chia bị động rồi ( weren’t) mà ko chia verb thành v3/ed, là sai đề )

  0
  2022-04-07T13:20:01+00:00

  1. make $\to$ made (bị động quá khứ tiếp diễn)

      he $\to$ him

  2. by people $\to$ X (people, everyone,… được lược bỏ trong câu bị động)

  3. being doing $\to$ been doing (bị động tương lai hoàn thành tiếp diễn)

  4. $√$

  5. $√$

  6. hasn’t received $\to$ hasn’t been received (bị động hiện tại hoàn thành)

  7. to take $\to$ to be taken (bị động tương lai gần)

  8. $√$

  9. was called us $\to$ we were called (bị động quá khứ đơn, thiếu chủ ngữ)

  10. is do $\to$ is done (bị động hiện tại đơn)

  11. is carrying out $\to$ is being carried out (bị động hiện tại tiếp diễn)

  12. for bullying $\to$ and bullied  (bị động hiện tại hoàn thành, bully: ngược đãi)

  13. has found $\to$ has been found (bị động hiện tại hoàn thành)

  14. clean $\to$ cleaned (bị động quá khứ đơn)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )