Môn Tiếng Anh Lớp 7 làmm 5 câu nhá mm–.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 làmm 5 câu nhá mm……… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-lamm-5-cau-nha-mm

in progress 0
Raelynn 19 phút 2022-07-21T08:35:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T08:36:29+00:00

  `1.` `go`

  `to` Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: every night

  `to` Cấu trúc thì hiện tại đơn: (+) S + V (e/es)

  `to` We là chủ ngữ số nhiều nên go giữ nguyên.

  `2.` `have` `known`

  `to` Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: since

  `to` Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: (+) S + have/has + V3+ O

  `to` We là chủ ngữ số nhiều nên dùng have.

  `3.` `doesn’t` `go`

  `to` Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: everyday

  `to` Cấu trúc thì hiện tại đơn: (-) S + don’t/doesn’t + V_inf

  `to` Mr.Hung là chủ ngữ số ít nên dùng does (doesn’t).

  `4.` `have` `wo“rked`

  `to` Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: for

  `to` Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: (+) S + have/has + V3+ O

  `to` I là chủ ngữ nên dùng have.

  `5.` `Have“/“been`

  `to` Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: ever

  `to` Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: (?) Have/Has + S + V3?

  `to` You là chủ ngữ nên dùng have.

  0
  2022-07-21T08:36:39+00:00

  @Shin gửi bạn:

  1. go. ( vì có every night là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn)

  2 has known ( vì có từ since là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành)

  3 don’t go ( vì có everyday là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn)

  4 has worked ( vì có từ for + 1 khoảng thời gian là dấu hiệu nhận biết)

  5 Have / been ( vì có từ ever là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành)

  Mong hay nhất ^^

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )