Môn Tiếng Anh Lớp 7 mn làm jup e ạ full trang nhé e cảm ơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 mn làm jup e ạ full trang nhé e cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-mn-lam-jup-e-a-full-trang-nhe-e-cam-on

in progress 0
Liliana 2 tháng 2022-03-23T04:18:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T04:19:26+00:00

  Bạn nhớ cho mình vote 5 sào và ctlhn ạ. Ths you <3
                          Bài làm
  Phần 1.
  /f/ : feel, for, wife, laughing, of, floor, life, fate, Fast, Furious, rough, elephants, frogs
  /v/ : feel, for, wife, laughing, of, floor, life, fate, Fast, Furious, rough, elephants, frogs
  Phần 2
  Ý A
  /f/ : feel, for, wife, laughing, of, floor, life, fate, Fast, Furious, rough, elephants, frogs

  /v/ :Living, movie, invitation, creative, have

  Ý B
  1. chọn h
  2. chọn c
  3.chọn a

  4.chọn e
  5.chọn g
  6.chọn d
  7.chọn f
  8.chọn b
  Ý C
  1. fever
  2. obesity
  3. sunburn
  4. flu
  5. allergy
  6. toothache
  7. cold
  8. earache
  Phần 3
  1. have ;feel
  2. feels
  3. has a;feel
  4. had a;feel
  5. have a
  6. had an;have
  7. has a
  8. feel;have a;feel
  @FbBinhne2k88

  0
  2022-03-23T04:19:40+00:00

  A:

  I:

  /f/: fun. fine, coffee, graph, phone, stuff, enough, laughing, leaf, few

  /v/: over, brave, verb, lever, leave, vat, view, valley, save, value

  II:

  /f/: feel, for, wife, laughing, of, floor, life, fate, Fast, Furious, rough, elephants, frogs

  /v/: Living, movie, invitation, creative, have

  B:

  I:

  1: h 

  2: c

  3: a

  4: e

  5: g

  6: d

  7: f

  8: b

  II:

  1: fever

  2: obesity

  3: sunburn

  4: flu

  5: allergy

  6: toothache

  7: cold

  8: earache

  III:

  1: have – feel

  2: feels

  3: has a – feel

  4: had a – feel

  5: have a

  6: had an – have

  7: has a

  8: feel – have a – feel

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )