Môn Tiếng Anh Lớp 7 nhanh giúp mình,=

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 nhanh giúp mình,………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-nhanh-giup-minh

in progress 0
Madeline 2 ngày 2022-09-17T20:03:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T20:04:02+00:00

  Đáp án của bạn đây nhé
  Vote cho mik 5 ⭐+ctlhn +♥️
  Thank you ????????????
  mon-tieng-anh-lop-7-nhanh-giup-minh

  0
  2022-09-17T20:04:12+00:00

  1. What about going for a walk? (Lời mời: Shall we do s.th? = Let’s do s.th = How/What about doing s.th? = Why don’t we do s.th? = S suggest doing s.th)

  2. I suggest visiting our teacher

  3. I’m looking forward to meeting you again soon (look forward to doing s.th/s.th: mong chờ)

  4. Learning English is really quite easy (It is adj (for s.one) to do s.th = Doing s.th + tobe + adj (for s.one)

  5. I don’t feel like going to the movie tonight (want to do s.th = feel like doing s.th: muốn làm gì)

  6. It is useless to complain about the matter now (It is adj (for s.one) to do s.th = Doing s.th + tobe + adj (for s.one)

  7. It’s better to avoid traveling during the rush hour (avoid doing s.th: tránh làm gì)

  8. I expect him to get there by lunchtime (expect (s.one) to do s.th: mong (ai) làm gì)

  9. I remember being told the news (câu bị động: V_ing `->` being p.p; someone là một chủ ngữ không cụ thể nên ta lược bỏ trong câu BĐ)

  10. Would you mind turning the radio down? (Would/Do you mind + V_ing?: bạn có phiền khi làm gì)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )