Môn Tiếng Anh Lớp 7 Nhanh giúp với ạ!!!!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Nhanh giúp với ạ!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-nhanh-giup-voi-a

in progress 0
Amara 2 tuần 2022-09-17T21:51:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T21:53:01+00:00

  I

  Động từ → Quá khứ đơn → Quá khứ phân từ

  leave → left → left

  teach → taught → taught

  buy → bought → bought

  see → saw → seen

  break → broke → broken

  give → gave → given

  think → thought → thought

  build → built → built

  speak → spoke → spoken

  cut → cut → cut

  II

  1. finished : /t/

  2. fixed : /t/

  3. closed : /d/

  4. excited : /id/

  5. decided : /id/

  6. forced : /d/

  7. played : /d/

  8. helped : /t/

  9. watched : /t/

  10. laughed : /t/

  Giải thích:

  phát âm là /t/: động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.

  phát âm là /id/:động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/.

  phát âm là /d/: còn lại.

  chúc bn học tốt

  0
  2022-09-17T21:53:16+00:00

  `1` leave -> left -> left 

  `2` teach -> taught -> taught 

  `3` buy -> bought -> bought 

  `4` see -> saw -> seen 

  `5` break -> broke -> broken 

  `6` give -> gave -> given 

  `7` think -> thought -> thought 

  `8` build -> built -> built 

  `9`  speak -> spoke -> spoken 

  `10` cut -> cut -> cut 

  II .

  `1` finished  /d / 

  `2` fixed / t / 

  `3` closed / d / 

  `4` excited /id / 

  `5` decided / id / 

  `6` forced / t / 

  `7` played / d / 

  `8` helped / t/ 

  `9` watched / t / 

  `10` laughed / t / 

  -> Cách phát âm đuôi ed 

  -> Phát âm id khi kết thúc là :  t , d 

  -> Phát âm là t khi kết thúc là: s , f , p , ʃ ,k 

   -> Phát âm là d với các âm còn lại

  @ Dorris

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )