Môn Tiếng Anh Lớp 7 open attend replace receive A. attend B. receive C. replace D. open

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 open attend replace receive
A.
attend
B.
receive
C.
replace
D.
open Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 19 phút 2022-09-22T10:05:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T10:06:59+00:00

  A.attend

  →Nhấn âm 2

  B.receive

  →Nhấn âm 2

  C.replace

  →Nhấn âm 2

  D.open

  →Nhấn âm 1

  Vậy ta chọn D

  0
  2022-09-22T10:07:32+00:00

  A attend .əˈtend 

  Breceive .rəˈsēv

  C  replace: rəˈplās 

  D open.ˈōpən 

  -> Chọn D , nhấn âm 1 còn lại 2 

  @ Dorris

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )