Môn Tiếng Anh Lớp 7 Put the verbs in brackets in past simple or present perfect. He (collect) stamps when he was a child. They (be) to that supermarket

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Put the verbs in brackets in past simple or present perfect.
He (collect)
stamps when he was a child.
They (be)
to that supermarket for three times.
Yesterday I (go)
to the coffee shop but it was closed Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 4 tháng 2022-08-07T16:01:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T16:02:37+00:00

  collected( vì có từ he was a child nghĩa là khi anh ấy là một đứa trẻ)

  have been( vì three times là ba lần)

  went( vì có yesterday là hôm qua)

  0
  2022-08-07T16:02:45+00:00

  $#Cheese$

  ` 1 ` : collected 

  ` -> ` Ta chia thì QKĐ : S + V-ed /v2

  ` -> ` DHNB : when he was a child

  ` 2 ` : have been 

  ` -> ` Ta chia thì HTHT : S + Have / has + VPII

  ` -> ` DHNB : three times

  ` 3 ` : went

  ` -> ` Ta chia thì QKĐ : S + V-ed /v2

  ` -> ` DHNB : yesterday

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )