Môn Tiếng Anh Lớp 7 Soạn skills 1, 2 Unit 3: Community service P/32,33 Mong các cao nhân giải hộ :>

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Soạn skills 1, 2 Unit 3: Community service P/32,33
Mong các cao nhân giải hộ :> Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 phút 2022-07-25T07:29:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T07:31:29+00:00

  1. Read the text about volunteer work in the United States.

  Dịch: Ở Mỹ, hầu hết mọi người đều đã từng làm tình nguyện viên. Theo thống kê của chính phủ, khoảng một phần năm dân số Mỹ làm công việc tình nguyện hàng năm. Người Mỹ có truyền thống làm tình nguyện và giúp đỡ người khác kể từ những ngày đầu lập quốc.

   Người Mỹ làm tình nguyện không phải vì họ bị ép buộc hay họ được trả tiền cho việc đó, mà vì họ thích làm những công việc đó. Những hoạt động tình nguyện truyền thống bao gồm quyên góp tiền cho người sự cần giúp đỡ, nấu ăn và phát thức ăn, làm công việc lao động tay chân (như dự án làm vệ sinh hay sửa nhà), cung cấp dịch vụ di chuyển (như chở những người già), làm gia sư hay hướng dẫn người trẻ tuổi.

  2. Decide if the following statements are true (T) or false (F). 

  1) Theo văn bản, gần như mọi người Mỹ đã làm công việc tình nguyện trong cuộc đời của họ.

  2) Mỗi năm, gần 1/5 người Mỹ làm tình nguyện viên.

  3) Người Mỹ đã làm công việc tình nguyện ít hơn 50 năm.

  4) Người Mỹ làm tình nguyện bởi vì họ bị bắt buộc phải làm.

  1. T    2. T    3. F    4. F

  3. Which of the activities below are traditional volunteer activities in the United States? Tick (✓) the boxes.

  2. ✓    3. ✓    5. ✓    6. ✓

  4.Idea bank: Fill in the table with your ideas for volunteer activities.

  To raise money, we could…:

  – make postcards and sell them.

  To provide food, we could…:

  – cook food and bring it to street children
  To help people with transportation, we could …
  -help the elderly cross the street.

  To tutor young children, we could …:

  -teach children and help children with homework.

  5.Work in groups. Share the ideas in your idea bank with your group members. Then, use the most interesting ideas to create a new group idea bank and share it with the class.
  -How can we raise money?
  -We should make cards and sell them

  -We can make cards about happy birthday or merry christmas.

  -We can sell it at bookstores or markets

  *Mk chỉ giúp bạn đc đến đây thôi, chúc bạn học tốt*

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )