Môn Tiếng Anh Lớp 7 sunny, cloudy, dry và wet so sánh nhất là gì

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 sunny, cloudy, dry và wet so sánh nhất là gì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 4 ngày 2022-09-19T11:00:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T11:01:57+00:00

  ta có cấu trúc so sánh nhất  

  1 âm tiết the + ADJ/ADV + -est 

  2 âm tiết: the + most + ADJ/ADV

  -> sunny -> sunniest 

  -> cloudy -> couldiest 

  -> dry -> driest 

  -> wet -> wettest 

  0
  2022-09-19T11:02:10+00:00

  Dạng so sánh nhất của :

  `-` Sunny `->` sunniest

  `-` Cloudy `->` Cloudiest

  `-` Dry `->` Driest

  `-` Wet `->` Wetest

  `=>` Cấu trúc câu so sánh nhất :

  Tính từ ngắn :  `S` `+` $to$ `be` `+` `the` `+` `adj` `+` `est` `+` $Noun/ Pronoun$

  Tính từ dài : `S` `+` $to$ `be` `+` `the` `most` `+` `adj` `+` $Noun/ Pronoun$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )