Môn Tiếng Anh Lớp 7 Thanks a lot A.that’s ok B.that’s right C.good luck D.i’d love to

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Thanks a lot
A.that’s ok
B.that’s right
C.good luck
D.i’d love to Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 4 tháng 2022-08-12T21:20:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T21:21:39+00:00

  @ Kun 

  Trả lời : 

  Thanks a lot

  A.that’s ok

  B.that’s right

  C.good luck

  D.i’d love to 

  Gt :

  Ta chọn đáp án A theo nghĩa của nó : 

  Thanks a lot → Cảm ơn nhiều 

  That ‘s ok → Không sao đâu 

  Ta không thể trả lời là : that’s right ( đúng vậy ) hay good luck ( Chúc may mắn ) hay I’d love to ( Tôi rất thích ) Vì như vậy sẽ tương đối mất lịch sự  

  Xin hay nhứt nhóa cậu 

  0
  2022-08-12T21:21:44+00:00

  Thanks a lot

  A.that’s ok

  B.that’s right

  C.good luck

  D.i’d love to

  ⇒ Dùng để đáp lại lời cảm ơn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )