Môn Tiếng Anh Lớp 7 The weather was very bad yesterday. (Change into “I wish…”) * =====–…

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 The weather was very bad yesterday. (Change into “I wish…”) *
……………………………………………………………………………………………………………..
CHỈ CẦN CHÍNH XÁC KHÔNG CẦN NHANH TKS! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 4 tuần 2022-07-25T15:58:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T15:59:44+00:00

  `->` I wish the weather was nice yesterday.

  `=>` Cấu trúc “wish”:

  (+) S + wish(es) + (that) + S + V-ed

  (-) S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed

  Tạm dịch: Thời tiết hôm qua rất tệ.

  `->` Tôi ước hôm qua thời tiết đẹp.

  0
  2022-07-25T15:59:46+00:00

  Cấu trúc wish:

  Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed

  ⇒ I wish the weather wasn’t very bad today

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )