Môn Tiếng Anh Lớp 7 VI/ Rewrite the sentences (2.0pts)33.Do you want to drink a cup of coffee ?Would you ====.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 VI/ Rewrite the sentences (2.0pts)33.Do you want to drink a cup of coffee ?Would you ……………………………………………………………?34.Let’s go to the movies theater.Why don’t ……………………………………………………………35.That girl is beautiful.What…………………………………………………………………..!36.When is your birthday?What…………………………………………………………………..? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 12 tháng 2022-04-08T06:49:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T06:50:27+00:00

  33.Do you want to drink a cup of coffee ?

  -> Would you like to drink coffee?

  34.Let’s go to the movies theater.

  ->Why don’t do we go to the movie theater

  35.That girl is beautiful

  ->What a beautiful girl !

  36.When is your birthday?

  Whats your birthday?

  Chúc học tốt!!

  0
  2022-04-08T06:50:28+00:00

  33/ Would you like to drink a cup of coffee.

  34/ Why don’t we go to the movie theater.

  35/ what a beautiful girl !

  36/ What is your date of birth?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )