Môn Tiếng Anh Lớp 7 viết bài văn nói về sở thích sưu tầm chai lọ bằng tiếng anh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 viết bài văn nói về sở thích sưu tầm chai lọ bằng tiếng anh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 12 tháng 2022-04-08T05:55:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T05:56:59+00:00

  Everyone has a hobby and me too. I have the usual hobby. It is collecting bottles. It is an easy hobby. You just keep the bottles after you use them. And we can recycle everything from bottles. Such as a light bulb, pen holder,… I like this hobby and I think I will continue this hobby in the future because collecting bottles helps save the environment. 

  Dịch:

  Mỗi người đều có một sở thích và tôi cũng vậy. Tôi có sở thích bình thường. Nó đang thu thập chai lọ. Đó là một sở thích dễ dàng. Bạn chỉ cần giữ lại các chai sau khi sử dụng. Và chúng ta có thể tái chế mọi thứ từ chai lọ. Chẳng hạn như bóng đèn, ống đựng bút, … Em thích thú vui này và em nghĩ mình sẽ tiếp tục sở thích này trong tương lai vì sưu tầm ve chai giúp tiết kiệm môi trường.

  0
  2022-04-08T05:57:17+00:00

  I have a very special hobby. That is collecting bottles and jars.We can make a lot of things out of bottles.For example: Pen holder,boxes,…But there are people when finished using the bottle,it is very pollution envinronment.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )