Môn Tiếng Anh Lớp 7 viết các câu bằng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Sử dụng những từ bên dưới. (ko đc dùng những từ :go ,play ,visit ,learn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 viết các câu bằng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Sử dụng những từ bên dưới. (ko đc dùng những từ :go ,play ,visit ,learn ,swim ,have)
các từ dùng để đặt câu là :
last december
never
already
last spring
ever
so far
before
yesterday
once
yet Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 2 tháng 2022-03-23T02:29:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T02:30:36+00:00

  1.I went to Ha Noi last december.

  2. I had never seen him before.

  3.She’ve already been to Viet Nam last June.

  4. I went home last spring.

  5.Have you ever been to Korea?

  6.So far ,my teacher hasn’t given us any exercise.

  7. I went to the shop yesterday.

  Hoàn thành

  1.Have you ever travelled to Japan?

  2.We have stayed in Vietnam since last december.

 1. – I received a letter from my friend last december

  – I never ate fish in the past

  – I already won 4 prizes when I was young

  – I bought a bicycle last spring

  – He is my best friend ever

  I trust her only so far

  – I ate this kind of food before I am a students

  – I studied English yesterday

  – I ate this kind of food once when I was a boy

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )