Môn Tiếng Anh Lớp 7 Viết lại câu có nghĩa tương tự: 1. My boss tends to lose her temper when she’s feeling stressed.( tendency ) -> My boss=-

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Viết lại câu có nghĩa tương tự:
1. My boss tends to lose her temper when she’s feeling stressed.( tendency )
-> My boss……………..………… her temper when she’s feeling stressed.
2. My friend persuaded me to go to the party in fancy dress. (talked)
->I …..………….……………… to the party in fancy dress by my friend. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 10 phút 2022-07-29T08:46:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T08:47:43+00:00

  `1.` My boss has a tendency to lose her temper when she’s feeling stressed.

  Giải thích: tend to V = have a tendency to V: có xu hướng làm gì.

  `2.` I was talked into going to the party in fancy dress by my friend.

  Giải thích: 

  +) talk into V-ing: thuyết phục làm gì.

  +) Bị động quá khứ đơn: was/were Vpp.

  @ `Ly`

  0
  2022-07-29T08:48:16+00:00

  1. Tendencies 

  Giải thích: Trước when she’s feeling stressed phải là 1 câu thì hiện tại đơn

  => động từ chia ở thì HTĐ, vì the boss là số ít nên chia ở Vs/es

  2. were talked (câu này chia ở bị động thì QKĐ)

  Chúc cậu học tốt :333

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )