Môn Tiếng Anh Lớp 7 Why do we fall in love with this one but not that? Why Bill instead of Ray? Researcher John Money believes that everyone has something

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Why do we fall in love with this one but not that? Why Bill instead of Ray? Researcher John Money believes that everyone has something he calls a “love map”.
Long before you fall in love with someone, you have developed a map which shows with whom you will fall in love.
When children meet friends, family members and other people, they will collect certain things that they like in these people. Gradually their memories begin to form an ideal lover in their mind.
As they grow up, their love map becomes clearer. So long before you love someone, you already know some things about him. Then you will meet someone that has something similar to your ideal, and you fall in love with him.
Actually this one is far different from your ideal. However you can not see these differences. That’s why a famous saying goes: “Love is blind”.
dịch hộ mik Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 ngày 2022-01-14T16:06:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T16:07:11+00:00

  Tại sao chúng ta lại yêu cái này mà không phải cái kia? Tại sao Bill thay vì Ray? Nhà nghiên cứu John Money tin rằng mọi người đều có một thứ mà ông gọi là “bản đồ tình yêu”. Rất lâu trước khi bạn yêu một ai đó, bạn đã phát triển một bản đồ cho thấy bạn sẽ yêu ai. Khi trẻ gặp bạn bè, thành viên trong gia đình và những người khác, chúng sẽ thu thập những điều mà chúng thích ở những người này. Dần dần ký ức của họ bắt đầu hình thành một người yêu lý tưởng trong tâm trí họ. Khi lớn lên, bản đồ tình yêu của họ càng rõ ràng hơn. Rất lâu trước khi bạn yêu một ai đó, bạn đã biết một số điều về anh ấy. Sau đó, bạn sẽ gặp một người có điều gì đó giống với lý tưởng của bạn, và bạn phải lòng anh ta. Thực ra cái này khác xa với lý tưởng của bạn. Tuy nhiên bạn không thể nhìn thấy những khác biệt này. Đó là lý do tại sao có câu nói nổi tiếng: “Tình yêu là mù quáng”.

  0
  2022-01-14T16:08:00+00:00

  Tại sao chúng ta lại yêu cái này mà không phải cái kia? Tại sao Bill thay vì Ray? Nhà nghiên cứu John Money tin rằng mọi người đều có một thứ mà ông gọi là “bản đồ tình yêu”. Rất lâu trước khi bạn yêu một ai đó, bạn đã phát triển một bản đồ cho thấy bạn sẽ yêu ai. Khi trẻ gặp bạn bè, thành viên trong gia đình và những người khác, chúng sẽ thu thập những điều mà chúng thích ở những người này. Dần dần ký ức của họ bắt đầu hình thành một người yêu lý tưởng trong tâm trí họ. Khi lớn lên, bản đồ tình yêu của họ càng rõ ràng hơn. Rất lâu trước khi bạn yêu một ai đó, bạn đã biết một số điều về anh ấy. Sau đó, bạn sẽ gặp một người có điều gì đó giống với lý tưởng của bạn, và bạn phải lòng anh ta. Thực ra cái này khác xa với lý tưởng của bạn. Tuy nhiên bạn không thể nhìn thấy những khác biệt này. Đó là lý do tại sao có câu nói nổi tiếng: “Tình yêu là mù quáng”.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )