Môn Tiếng Anh Lớp 7 Write sentences using gerunds 1. Kate / good at / draw cartoons. 2. They / enjoy /meet their friend. 3. We / not like / run.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Write sentences using gerunds
1. Kate / good at / draw cartoons.
2. They / enjoy /meet their friend.
3. We / not like / run. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2022-09-25T07:06:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T07:08:14+00:00

  1. Kate is good at drawing cartoons.

   – be good at + V-ing: giỏi về làm gì…

    `*` Dịch: Kate giỏi về lên màu hoạt hình.

  2. They enjoy meeting their friends.

   – enjoy + V-ing: thích làm gì = like/love/fancy/… + V-ing

    `*` Dịch: Họ thích gặp bạn bè của họ.

  3. We don’t like running.

   – like + V-ing: thích làm gì….

   – Vì nói về sở thích (like) nên ta chia thì Hiện tại đơn dựa vào khái niệm của nó. Mà chủ ngữ “We” là chủ ngữ số nhiều `->` sử dụng trợ động từ “do” mà câu ở phủ định `->` do not.

    `*` Dịch: Chúng tôi không thích chạy bộ.

  0
  2022-09-25T07:08:51+00:00

  =>

  1. Kate is good at drawing cartoons.

  -> good at Ving : giỏi về

  2. They enjoy meeting their friend.

  -> enjoy Ving ~ like Ving

  3. We don’t like running.

  -> like Ving : thích làm gì

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )