Môn Tiếng Anh Lớp 8 1.A.showed B.learned C.lifted D.shared 2.A.boxes B.houses C.fishes D.walks 3.A.late B.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 1.A.showed B.learned C.lifted D.shared
2.A.boxes B.houses C.fishes D.walks
3.A.late B.hate C.said D.cave
4A.national B.nation C.hay D.say
5.A.practiced B.laughed C.moved D.caughed Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 5 ngày 2022-05-09T03:03:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T03:04:31+00:00

  `1C`

  `->` lifted /ɪd/ ,còn lại /d/

  `2D`

  `->` walks /s/ ,còn lại /ɪz/

  `3C`

  `->` said /e/ ,còn lại /eɪ/

  `4A`

  `->` national /æ/ ,còn lại /eɪ/

  `5C`

  `->` moved /d/ ,còn lại /t/

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )