Môn Tiếng Anh Lớp 8 1/ How long have you been here? chuyển sang thì quá khứ đơn làm thế nào ạ!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 1/ How long have you been here? chuyển sang thì quá khứ đơn làm thế nào ạ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 2 tháng 2022-10-04T17:46:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T17:48:08+00:00

  How long have you been here?

  => Bạn ở đây bao lâu rồi?

  => Bạn bắt đầu ở đây từ khi nào?

  When did you start/begin being here?

  HokTot~

  @latte2007

  #$wearelover$#

  0
  2022-10-04T17:48:26+00:00

  1/ How long have you been here?

  `=>` Dịch: Bạn đã ở đây bao lâu?

  `->` Chuyển: When did you begin to be here?

  `=>` Dịch: Bạn đã bắt đầu ở đây khi nào?

  `->` Notes:  Chuyển “how long” `->` “when” (bao lâu – khi nào)

                                  “have”  `->` “did” (đúng thì quá khứ đơn)

                                  “been” `->` ” be”   (đúng thì quá khứ đơn)

                             – Thêm “begin” vào để nghĩa được đầy đủ 

  $@Pipimm~$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )