Môn Tiếng Anh Lớp 8 1 : I want to meet you . Hoa said 2 : Where do you get these traditional handicafts ? Nick asked his father 3 : I can’t concentrate be

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 1 : I want to meet you . Hoa said
2 : Where do you get these traditional handicafts ? Nick asked his father
3 : I can’t concentrate because it’s noisy in here
`->` Mai said that Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 6 phút 2022-07-21T06:19:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T06:20:29+00:00

  Học tốt nhé!!!! 

  1 Hoa said that she wanted to meet me
  2 Nick asked his father where he got those traditional handicrafts.
  3 Mai said that she couldn’t concentrate because it was noisy in there.

 1. 1 Hoa said that she wanted to met me.(” you “ở đây không nói rõ nên mình ghi là “me”: tôi nhé)

  2 Nick asked his father where did he get those traditional handicrafts.

  3 Mai said that she couldn’t concentrate because it was noisy in there.

  Câu tường thuật: lùi thì, đổi 1 số từ : these→those, here→there

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )