Môn Tiếng Anh Lớp 8 1, If I were you, I would invite her to the party. => ………………………………………………………………………………………(SHOULD) 2, Betty doesn’t usually go to work by

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 1, If I were you, I would invite her to the party.
=> ………………………………………………………………………………………(SHOULD)
2, Betty doesn’t usually go to work by bus.
=> ……………………………………………..…………………………….…………(USED)
nhanh giúp e với ạaa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2022-09-25T07:18:15+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T07:19:48+00:00

  cho mình sửa lại đề nhé vì mình thấy đề sai nên chưa lại nhé.

  1. If I were you, I would invite her to the party. 

  `to` Were I you, I would invite her to the party.

  Cấu trúc: Đảo ngữ câu điều kiện loại II:
  Were+ S+ to+ V-inf,S + would+ V-inf.
  Were+ S+ N/ Adj, S+ would+ V-inf.

  Ví dụ:

  If I were you, I would propose to her.
  `to` Were I you, I would propose to her.

  Cấu trúc: Đảo ngữ câu điều kiện loại I:
  Should+ S+ Vinf, S+ Will+ V-inf.

  Ví dụ:

  If you experience hardships, you will be more mature.

  `to` Should you experience hardships, you will be more mature.

  2. Betty doesn’t usually go to work by bus. (sửa đề)

  `to` Betty didn’t use to go to work by bus.

  (not) used to Vo: (chưa từng) đã từng làm gì như một thói quen.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )