Môn Tiếng Anh Lớp 8 `1`. “Remember to write to me soon,” she said to me. `→` She reminded `2`. “You’d better spend more time learning to write,” I said to

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 `1`. “Remember to write to me soon,” she said to me.
`→` She reminded
`2`. “You’d better spend more time learning to write,” I said to the boy.
`→` I advised
`3`. “Would you like to have dinner with us tonight?” Mike said to Linda.
`→`Mike invited Linda
`4`. “Please, please turn off the T.V, John,” said Tom.
`→` Tom begged
5. “Don’t lean your bicycles against my windows, boys,” said the shopkeeper.
`→` The shopkeeper warned
Giải thích chúng về cấu trúc câu tường thuật thôi, đừng dài dòng
Nhanh! Cần gấp!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 27 phút 2022-09-23T03:11:37+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T03:13:07+00:00

  `1`. “Remember to write to me soon,” she said to me.

  `->` She reminded me to write her soon. (remind sb to V: nhắc nhở ai làm gì)

  `2`. “You’d better spend more time learning to write,” I said to the boy.

  `->` I advised the boy to spend more time learning to write. (advise sb to V: khuyên ai nên làm gì)

  `3`. “Would you like to have dinner with us tonight?” Mike said to Linda.

  `->` Mike invited Linda to have dinner with them that night.

  `4`. “Please, please turn off the T.V, John,” said Tom.

  `->` Tom begged John to turn off the T.V. (beg sb to V: cầu xin ai làm gì)

  `5`. “Don’t lean your bicycles against my windows, boys,” said the shopkeeper.

  `->` The shopkeeper warned boys not to lean their bicycles against his windows. (warn sb to V: cảnh báo ai về việc gì)

  ✨ Câu gián tiếp mệnh lệnh: S + told/suggested/warned/advised/asked… + sb + (not) to V

  `#BTS`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )