Môn Tiếng Anh Lớp 8 2 câu trắc nghiêm mình cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 2 câu trắc nghiêm mình cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-2-cau-trac-nghiem-minh-can-gap

in progress 0
Vivian 18 phút 2022-07-25T11:37:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T11:39:21+00:00

  `1.D`

  `->` Câu trên diễn tả hành động tại một thời điểm cụ thể trong tương lai

  `->` Có “8 o’clock tonight” 

  `->` Đây là tương lai tiếp diễn, cấu trúc: S + will + be + V_ing

  `2.C`

  `->` Lễ phục sinh chưa xảy ra mà câu lại chia HTHT

  `->` HTHT ở đây có thể tiếp diễn tới tương lai

  0
  2022-07-25T11:39:35+00:00

  1. I’ll come over at 8 o’clock tonight. What will you be doing then?

  – Thì tương lai tiếp diễn: S + will + be + V-ing.

  – Dấu hiệu nhận biết: Giới từ + Thời gian trong tương lai ( At 8 o’clock tonight).

  2. I haven’t made any plans for Easter. I will probably stay at home.

  @vanw.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )