Môn Tiếng Anh Lớp 8 4. A: What time–.(you/ usually/ finish) work? B: Normally I –.( finish) work at 5 o’clock, but this week I-. (work) un

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 4.
A: What time………(you/ usually/ finish) work?
B: Normally I ………( finish) work at 5 o’clock, but this week I….. (work) until 6 to earn a bit more money.
5.
A: How…….( you/travel) to work?
B: I haven’t got a car at the momment, so I……..(go) to work on the bus this week. Usually I……(drive) to work. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 4 ngày 2022-05-09T11:03:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T11:04:49+00:00

  4. do you usually finish

  có usually là trạng từ tần suất nên chia thì HTĐ

  finish

  am working

  dùng thì HTTD bởi this week ở đây là xung quanh thời điểm nói

  5. do you travel – am going – drive

  dùng thì HTTD bởi this week ở đây là xung quanh thời điểm nói

  có usually là trạng từ tần suất nên chia thì HTĐ

  0
  2022-05-09T11:05:31+00:00

  4.

  A: What time do you usually finish work?

  B: Normally I finish work at 5 o’clock, but this week I work until 6 to earn a bit more money.

  5.

  A: How do you travel to work?

  B: I haven’t got a car at the moment, so I go to work on the bus this week. Usually I drive to work.

  -Giai thích các bước giải:

  4.

  A: Bạn thường hoàn thành công việc lúc mấy giờ?

  B: Bình thường tôi hoàn thành công việc lúc 5 giờ, nhưng tuần này tôi làm việc đến 6 giờ để kiếm thêm một chút tiền.

  5.

  A: Làm thế nào để bạn đi du lịch để làm việc?

  B: Hiện tại tôi chưa có xe, vì vậy tôi đi làm bằng xe buýt trong tuần này. Thường thì tôi lái xe đi làm.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )