Môn Tiếng Anh Lớp 8 6. I’ll always remember that holiday. It was an _________________ experience. (forget) 7. The software ______________________ you to a

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 6. I’ll always remember that holiday. It was an _________________ experience. (forget)
7. The software ______________________ you to access the Internet in seconds. (able)
8. The train journey, which took sixteen hours, seemed ____________________. (end)
9. Skiing is a __________________ sport. (season)
10. ___________ I won’t be able to join you for dinner this evening. (Fortune) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 5 tháng 2022-06-30T16:01:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T16:02:26+00:00

  6 unforgettable(adj) không thể nào quên 

  -> Vì ta sẽ có sau các mạo từ a\an sẽ đi với danh từ hoặc là 1 cụm danh từ 

  -> Mà ở đây đứng trước danh từ sẽ cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó 

  7 enables(v) cho phép 

  -> Vì ta sẽ có sau danh từ thường là 1 động từ đứng sau danh từ đó 

  8 endless(adj) bất tận

  -> Chúng ta sẽ thường có sau các từ như seem, look thường đi với 1 tính từ theo sau nó 

  9 seasonal(adj) theo mùa

  -> Vì ta sẽ có sau các mạo từ a\an sẽ đi với danh từ hoặc là 1 cụm danh từ 

  -> Mà ở đây đứng trước danh từ sẽ cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó 

  10 Unfortunately (adv) không may là 

  -> Vì ta có đứng đầu câu mà đứng riêng lẻ một mình ta dùng 1 trạng từ đóng vai trò là 1 trạng ngữ

  Học tốt!!!

  0
  2022-06-30T16:02:54+00:00

  6. ????????????????????????????????????
  –> sau N là một adj nên từ cần điền ở đây là tính từ
  7. ????????????????????????????
  –> từ cần điền ở đây là V
  8. ????????????????????????????
  9. ????????????????????????????????
  –> từ cần điền là 1 adj
  10. ????????????????????????????????????????????????????
  –> từ cần điền ở đây là 1 adv

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )