Môn Tiếng Anh Lớp 8 8. They say that he has passed the final exam with the best result. 9. People say that he has been in the army. 10 People believ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 8. They say that he has passed the final exam with the best result.

9. People say that he has been in the army.

10 People believe that the man escaped in a stolen car. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 24 phút 2022-09-19T04:56:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T04:57:28+00:00

  Đáp án:

  8. It is said that he has passed the final exam with the best result.

  9. It is said that he has been in army.

  10. It is believed that the man escaped in a stolen car.

  #Chúc bạn học tốt#

  0
  2022-09-19T04:57:55+00:00

  8.It is said that he has passed the final exam with the best result

  9.It is said that he has been in army

  10.It is believed that the man escaped in a stolen car

  *Cấu trúc câu bị động không chủ ngữ:

    – Nếu là say hoặc believe ở câu gốc thì : It + is + said / believed + that + clause..

  – Nếu là said hoặc believed ở câu gốc thì : It + was + said/believed + that + clause

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )