Môn Tiếng Anh Lớp 8 A ger _______ is often seen on grasslands can be more easily put up than a house A Who B What C Where D Which Nhớ giải thích rõ ràng n

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 A ger _______ is often seen on grasslands can be more easily put up than a house
A Who
B What
C Where
D Which
Nhớ giải thích rõ ràng nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 16 phút 2022-07-30T13:35:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T13:37:09+00:00

  → Chọn D

  “anger” là một sự vật được so sánh với một sự vật khác (a house) nên ta dùng “which”

  0
  2022-07-30T13:37:40+00:00

  A ger _______ is often seen on grasslands can be more easily put up than a house

  `=>`sửa lại đề: Anger                     is often seen on grasslands can be more easily put up than a house.

  `-`A Who

  B What

  C Where

  D Which

  `=>`Anger là 1 sự vật được so sánh trong câu này

  `-` Cấu trúc so sánh hơn: S + more + ADJ/N + than + S

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )