Môn Tiếng Anh Lớp 8 A1. ‘I’m sorry I was talking too loudly in the meeting,’ James said. Use the hint below to complete the sentence James …………………………………………

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 A1. ‘I’m sorry I was talking too loudly in the meeting,’ James said.
Use the hint below to complete the sentence
James …………………………………………………………… too loudly in the meeting. (apologise) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 14 phút 2022-07-29T14:02:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T14:03:58+00:00

  ‘I’m sorry I was talking too loudly in the meeting,’ James said.

  -> James apologized for being talking too loudly in the meeting

  Apologzed to somebody for doing something

  Có 3 cấu trúc Apologize

  Apologize + for + V-ing

  Apologize + for + Noun

  Apologize + to + person/noun.

  0
  2022-07-29T14:04:18+00:00

  James apologises too loudly in the meeting. 

  Thì hiện tại đơn

  (+) S + am/ is/ are + N/ Adj

  (-) S + am/ is/ are + not + N/ Adj

  (?) Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )