Môn Tiếng Anh Lớp 8 anh chj giúp em với ạ mong chj giúp ạ e cần gấp ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 anh chj giúp em với ạ
mong chj giúp ạ
e cần gấp ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-anh-chj-giup-em-voi-a-mong-chj-giup-a-e-can-gap-a

in progress 0
Sarah 2 tuần 2022-09-20T07:43:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T07:45:10+00:00

  `11.` won’t be ( có “tomorrow” là DHNB của TLĐ )

  `12.` have you been 

  `=>` Cấu trúc: How long + have/has + S + Ved/Vp.p + … 

  `13.` was driving – ran

  `=>` Vế có “while” chia QKTD, vế còn lại chia QKĐ

  `15.` gets ( có “always” là DHNB của HTĐ )

  `16.` was invented – worked – was introduced – was used 

  0
  2022-09-20T07:45:26+00:00

  Khoa24082006 love milesuni3001

  11 Vì có tomorrow nên dùng tương lai đơn là won’t be

  12đằng sau có for nên chia HTHT là have you been

  13 vì có while nên chia 1 bên QKTD bên QKĐ là was driving, ran

  15 Trạng từ tần suất always đi theo sau là HTĐ chia gets

  16 was invented vì đằng sau có by là bởi ai đó, worked vì sự vc diễn ra trong quá khứ

  ws introduced vì dịch câu ra là đc giới thiệu là gì đó, became, nó đc sự dụng để chia was used 

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )