Môn Tiếng Anh Lớp 8 anh em giúp nha ( cảm ơn và 5 sao)

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 anh em giúp nha ( cảm ơn và 5 sao) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-anh-em-giup-nha-cam-on-va-5-sao

in progress 0
Ivy 6 tháng 2022-08-12T18:45:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T18:46:49+00:00

  1 . permanently

  2 . boring ; bored

  3 . acessible

  4 . photographers

  5 . performance

  6 . umcomfortable

  7 . neighbor

  8 . cheaper

  9 . convenient

  10 . celebrating

  11 . tasty

  12 . unfortunately

  0
  2022-08-12T18:47:01+00:00

  1. Permanence (n) => Permanently (adv): vĩnh viễn

  2.Bore(v)=>boring(adj)-bored(adj)

  3. Access(v)=>accessible(adj): có thể tiếp cận được

  4.Photo(n)=> Photographers(n): nhiếp ảnh

  5. Perform(v)=> performance(n): màn trình diễn.

  6. comfort(v-n)=> uncomfortable(adj): không thoải mái 

  7. neighborhood(n)=> neighbor(n): hàng xóm

  8. cheap(adj)=> cheaper( comparative adj)

  9. convenience(n)=> convenient(adj)

  10. celebrate=> celebrating

  11. taste(n)=> tasty(adj): ngon

  12. fortune(n)=> unfortunately(adv): không may mắn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )