Môn Tiếng Anh Lớp 8 Bài trọng âm đang cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Bài trọng âm đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-bai-trong-am-dang-can-gap

in progress 0
Reese 2 ngày 2022-09-23T17:37:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T17:39:07+00:00

  1B. trọng âm ở âm tiết thứ nhât còn lại thứ 2.

  2A. trọng âm ở âm tiết thứ nhât còn lại thứ 2.

  3D. trọng âm ở âm tiết thứ 2 còn lại thứ nhât.

  4B. trọng âm ở âm tiết thứ 3 còn lại thứ 2.

  5A. trọng âm ở âm tiết thứ 3 còn lại thứ nhất.

  6C. trọng âm ở âm tiết thứ 3 còn lại thứ nhất.

  7A. trọng âm ở âm tiết thứ nhât còn lại thứ 2.

  8B. trọng âm ở âm tiết thứ 3 còn lại thứ 2.

  9C. trọng âm ở âm tiết thứ 2 còn lại thứ nhât.

  10A. trọng âm ở âm tiết thứ nhât còn lại thứ 2.

  0
  2022-09-23T17:39:22+00:00

  1B âm một còn lại âm 2

  2A nhấn âm 1 còn lại âm 2

  3D nhấn âm 2

  4C nhấn âm 1

  5A. nhấn âm 3 

  6C. nhấn âm 3

  7A.nhấn âm 1 

  8B. nhấn âm 3 

  9C. nhấn âm 2 

  10A. nhấn âm 1

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )