Môn Tiếng Anh Lớp 8 câu 5 này nằm chung vs câu 1,2,3,4 bên trên

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 câu 5 này nằm chung vs câu 1,2,3,4 bên trên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-cau-5-nay-nam-chung-vs-cau-1-2-3-4-ben-tren

in progress 0
Julia 9 tháng 2022-08-12T13:41:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T13:42:26+00:00

  – đừng vào trong, hãy ra ngoài vài phút

  `->` ra ngoài : outside

  `->` Nơi không quá xa, phạm vi nhỏ hẹp

  0
  2022-08-12T13:42:48+00:00

  Đáp án: D. outside

  Giải thích: 

  → Dựa vào nghĩa, come in (phr. V): vào trong, đừng vào trong → loại B, C

  → Outsides: bên ngoài thế giới, ngoài trời; outside: bên ngoài một phạm vi nhỏ hơn như phòng, sân, …

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )