Môn Tiếng Anh Lớp 8 CÂU BỊ ĐỘNG KHÔNG NGÔI 8. They say that he has passed the final exam with the best result. 9. People say that he has been in the army 1

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 CÂU BỊ ĐỘNG KHÔNG NGÔI
8. They say that he has passed the final exam with the best result.
9. People say that he has been in the army
10 People believe that the man escaped in a stolen car Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 32 phút 2022-09-19T04:48:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T04:50:08+00:00

  8. It is said that he passed the final exam with the best result.( final exam : bài thi cuối học kì )

  ( Dịch : Người ta nói rằng anh ấy đã vượt qua kỳ thi cuối kỳ với kết quả tốt nhất )

  9. He is said to have been in the army. ( army : quân đội )

  ( Dịch : Anh ta được cho là đã từng trong quân đội. )

  10. The man is believed to have escaped in a stolen car. 

  ( Dịch : Người đàn ông được cho là đã trốn thoát trong một chiếc xe bị đánh cắp. )

  Cấu trúc : It + is / was + said + that+ S2+V2+ O2

                  S2 + am/ is/ are ;was/ were;  không còn that + said+ to V/ to have V3 + O2

  Cho mình câu tlhn nha

  0
  2022-09-19T04:50:39+00:00

  8. It’s said that he has passed the final exam with the best result

  => Họ nói rằng anh ấy đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng với kết quả tốt nhất

  9. He was is he has been in the army

  => Anh ấy được nói rằng anh ấy đã từng ở trong quân đội

  10. The man is believed  he escaped in a stolen car

  => Người đàn ông được cho là đã trốn thoát trong một cái xe bị đánh cắp

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )