Môn Tiếng Anh Lớp 8 Câu điều kiện loại 3

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Câu điều kiện loại 3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-cau-dieu-kien-loai-3

in progress 0
Eliza 5 tháng 2022-06-30T12:15:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. 6. had gone / would have become

  7. had been / would have learnt

  8. had gone / would have studied’

  9. hadn’t gone / wouldn’t have met

  10. had taken / wouldn’t have gone

  $\text{Câu điều kiện loại 3 : }$

  $\text{If + S + had + Vpp/V-ed , S  + would + have + Vpp/V-ed}$

  $\text{Diễn tả một hành động, sự việc đã không xảy ra trong quá khứ}$

  $Channn$

  0
  2022-06-30T12:17:12+00:00

  6, had gone – would have become

  7, had been – would have learnt/would have learned

  8, had gone – would have studied

  9, hadn’t gone – wouldn’t have met

  10, had taken – wouldn’t have gone

  CT type 3 (trái với quá khứ): If + S + had + V3-ed + S + would/could/might + have + V3-ed

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )