Môn Tiếng Anh Lớp 8 cấu trúc : ” either… or ” và ” neither-nor” có nghĩa là gì vậy ạ ?

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 cấu trúc : ” either… or ” và ” neither….nor” có nghĩa là gì vậy ạ ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2022-10-04T19:46:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T19:47:46+00:00

  Cấu trúc Neither…nor được dùng để diễn tả ý nghĩa phủ định “không…cũng không”.

  Cấu trúc “Either…or…” mang nghĩa là “hoặc…hoặc…”. Dùng để khẳng định khả năng có thể xảy ra đối với một trong số hai đối tượng được nói tới 

  Cấu trúc : 

  Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít …

  Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều …

  0
  2022-10-04T19:48:14+00:00

  +Cấu trúc “Either…or…” mang nghĩa là “hoặc…hoặc…”. Cấu trúc này dùng để khẳng định khả năng có thể xảy ra đối với một trong số hai đối tượng được nói tới (hoặc là xảy ra với đối tượng thứ nhất hoặc là xảy ra với đối tượng thứ hai).

  Ví dụ:– Either her parents or she is invited to the party tonight. (Cô ấy hoặc cha mẹ cô ấy được mời dự tiệc tối nay).

   +Cấu trúc Neither…nor dùng để diễn tả ý nghĩa phủ định “không…cũng không”.

  Ví dụ:

  Mr. Ba likes neither wine nor beer. (Ông Ba không thích rượu cũng không thích bia)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )