Môn Tiếng Anh Lớp 8 Công thức thì TLĐ,TLTD

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Công thức thì TLĐ,TLTD Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 3 tuần 2022-05-07T01:49:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T01:50:35+00:00

  TLĐ:

  (+) S + will + V1

  (-) S + won’t + V1 

  (?) Will + S +V1?

  TLTD

  (+) S + will be + Ving

  (-) S+ won’t be + Ving

  (?) Will + S + be + Ving?

  0
  2022-05-07T01:50:49+00:00

  Tương lai đơn

  – Công thức

  (+) S+ will/won’t + V

  (-) S + will/won’t + not+ V

  (?) Will/Won’t + S + V…..? 

  – Dấu hiệu nhận biết : tomorrow , next , in 2016 , tonight , soon , next week ,…

  Tương lai tiếp diễn

  – Công thức

  (+) S + will + be + V-ing

  (-) S + will not + be + V-ing

  (?) Will + S + be + V-ing +…?

  – Dấu hiệu nhận biết : At this/ that + time/ moment + khoảng thời gian trong tương lai , at this moment next year , At + thời điểm xác định trong tương lai , when + mệnh đề chia thì hiện tại đơn ,….

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )