Môn Tiếng Anh Lớp 8 Danh từ; Tính từ; của heart; understand; receive; hate; absence; post Trạng từ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Danh từ;
Tính từ; của heart; understand; receive; hate; absence; post
Trạng từ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 4 tháng 2022-01-14T01:19:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T01:20:48+00:00

  Danh từ (n)                  Tính từ (a)                                   Trạng từ (adv) 

  understanding              understandable                          understandably

  hatred                           hateful                                        Hatefully 

  absence                        absent                                         absently

  post                              postal                                          postal

  heart                             heartless                                      heatlessly

  0
  2022-01-14T01:20:49+00:00

                 heart         understand         receive         hate           absence       post  

  danh từ  heart         understanding    receiver    hater/hatred  absences     post

  tính từ    hearted     understandable  received     Hateful         absent        postal

  trạng từ  heatlessly  understandably  receively    Hatefully   absently   come post  

  cho mik câu trả lời hay nhất nha<3 !!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )