Môn Tiếng Anh Lớp 8 đề bài chọn đáp án đúng

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 đề bài chọn đáp án đúng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-de-bai-chon-dap-an-dung

in progress 0
Remi 1 tuần 2022-05-07T10:49:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 8 đề bài chọn đáp án đúng

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 đề bài chọn đáp án đúng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-de-bai-chon-dap-an-dung

in progress 0
Katherine 1 tuần 2022-05-07T09:53:24+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T09:55:00+00:00

  21. A (so sánh kép “càng..thì càng”: The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V)

  22. D (so sánh kép “càng..thì càng”)

  23. B (so sánh kép “càng ngày càng”: S + V + so sánh hơn + and + so sánh hơn) 

  24. C (không có đối tượng để so sánh `->` so sánh nhất tính từ ngắn: S + tobe + the adj_est + ….)

  25. A (young là tính từ ngắn nên dạng so sánh hơn sẽ là adj_er; intelligent là tính từ dài nên dạng so sánh hơn là more + adj)

  26. C (không có đối tượng để so sánh `->` so sánh nhất tính từ ngắn: S + tobe + the adj_est + ….)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )