Môn Tiếng Anh Lớp 8 describe your favourite subject at school (mô tả môn học yêu thích của bạn ở trường)

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 describe your favourite subject at school (mô tả môn học yêu thích của bạn ở trường) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-8-describe-your-favourite-subject-at-school-mo-ta-mon-hoc-yeu-thich-cua-ban-o

in progress 0
Ella 5 tháng 2022-07-03T00:02:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T00:04:07+00:00

  My favorite subject is Physics. I fell in love with this subject, because it is the subject most closely linked to everyday life. The thermometer measures your temperature when you are sick, which is one of the most popular applications of physics. Body temperature will cause the mercury to expand and rise to a suitable level on a standard scale. However, the most characteristic application of Physics in life is electricity. All calculations of mechanical current are based on physical knowledge. I often spend my free time focusing on reading documentaries to improve my knowledge of physics. I also did some experiments on the subject in school, I am very happy about that. It was a really enjoyable experience. I love this subject very much and I will never lose the joy of learning it.

  Dịch nghĩa:

  Môn học yêu thích của tôi đó là Vật lý. Tôi say mê với môn học này, bởi vì đây là môn học gắn liền chặt chẽ nhất đối với đời sống hàng ngày. Cây nhiệt kế đo được nhiệt độ của bạn khi bạn ốm, đó là một trong những ứng dụng phổ biến của Vật lý. Nhiệt độ cơ thể sẽ khiến cho thủy ngân được dãn ra và dâng cao đến mức phù hợp theo dạng thang đo tiêu chuẩn. Thế nhưng, ứng dụng đặc trưng nhất của Vật lý trong đời sống là về điện. Mọi tính toán về dòng điện cơ học đều dựa vào kiến thức vật lý. Tôi thường dành thời gian rảnh rỗi để tập trung đọc các cuốn sách tài liệu nhằm nâng cao kiến thức về Vật lý. Tôi cũng đã được thực hành một số thí nghiệm về môn học ở trên trường lớp, tôi rất vui vì điều đó. Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị. Tôi rất yêu thích môn học này và tôi sẽ không bao giờ đánh mất niềm vui khi học nó.

  0
  2022-07-03T00:04:18+00:00

  My favorite subject is Math. I started studying this subject 7 years ago. I usually study this subject at my school and at home, sometimes I also go outdoors to study Math. I study this subject with my friends and my teacher. This subject makes me feel smarter and makes me able to reason more logically

  Dịch:

  Môn học yêu thích của tôi là Toán. Tôi bắt đầu học môn này cách đây 7 năm. Tôi thường học môn này ở trường và ở nhà, đôi khi tôi cũng ra ngoài trời để học Toán. Tôi học môn này với bạn bè và giáo viên của tôi. Môn học này khiến tôi cảm thấy thông minh hơn và khiến tôi có thể suy luận logic hơn

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )