Môn Tiếng Anh Lớp 8 dịch giúp mình At some point or the other, we all have experienced Telepathy. Maybe you were thinking of someone you haven’t talked to

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 8 dịch giúp mình
At some point or the other, we all have experienced Telepathy. Maybe you were thinking of someone you haven’t talked to in months and you suddenly get a call from them. Or when two people are together, they might say the same thing at the same time. These are spontaneous mind-to-mind communications that tend to occur frequently between closely related individuals. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 4 tháng 2022-11-09T14:11:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T14:12:28+00:00

  At some point or the other, we all have experienced Telepathy. Maybe you were thinking of someone you haven’t talked to in months and you suddenly get a call from them. Or when two people are together, they might say the same thing at the same time. These are spontaneous mind-to-mind communications that tend to occur frequently between closely related individuals.

  Dịch:

  Tại thời điểm này hay cách khác, tất cả chúng ta đều đã trải qua Thần giao cách cảm. Có thể bạn đang nghĩ về một người mà bạn đã không nói chuyện trong nhiều tháng và bạn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ họ. Hoặc khi hai người ở cùng nhau, họ có thể nói cùng một lúc. Đây là những giao tiếp tâm trí tự phát có xu hướng xảy ra thường xuyên giữa những cá nhân có liên quan chặt chẽ với nhau.

  0
  2022-11-09T14:12:33+00:00

  At some point or the other, we all have experienced Telepathy. Maybe you were thinking of someone you haven’t talked to in months and you suddenly get a call from them. Or when two people are together, they might say the same thing at the same time. These are spontaneous mind-to-mind communications that tend to occur frequently between closely related individuals.

  => Tại thời điểm này hay cách khác, tất cả chúng ta đều đã trải qua Thần giao cách cảm. Có thể bạn đang nghĩ về một người mà bạn đã không nói chuyện trong nhiều tháng và bạn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ họ. Hoặc khi hai người ở cùng nhau, họ có thể nói cùng một lúc. Đây là những giao tiếp tâm trí tự phát có xu hướng xảy ra thường xuyên giữa những cá nhân có liên quan chặt chẽ với nhau.

  #khang

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )